Historia powstania metody Roswity Brunkow

Mgr Józef Małosek

Po ciężkim wypadku i uszkodzeniu kręgosłupa niemiecka terapeutka Roswita Brunkow była przez wiele miesięcy przykuta do wózka inwalidz­kiego. Przez opieranie się rękoma o wózek, jak i inne stałe przedmioty, za­obserwowała pewne zmiany w układzie mięśniowym. Po żmudnej oraz wy­trwałej pracy uzyskała uniesienie do góry obręczy barkowej, a następnie całego tułowia. Podobne zmiany wyczuła również w kończynach dolnych. Przez radiację w kierunku dystalnym wróciła siła kkd. Tego przeżycia nie mogła R. Brunkow zapomnieć.

 

Minęło kilka lat zanim jej spostrzeżenia zdecydowano się wprowadzić (z pełnym powodzeniem) do gimnastyki leczniczej. Swoje praktyczne po­czynania mogła w znacznym stopniu porównać z metodą Kobath ale teorie w obu technikach nie miały ze sobą nic wspólnego. Pracując metodą Brunkow zadowolenie okazywali nie tylko pacjenci po zabiegach ale rów­nież neurochirurdzy. Jednak mimo nalegań R. Brunkow lekarze długo nie umieli odpowiedzieć na pytanie: jakie są neurofizjologiczne podstawy ta­kiego terapeutycznego działania?

Przez refleks (odbicie) wywołany naciskiem w kierunku, można doko­nać zmiany motoryki mięśniowej z patologicznej na prawidłową.

W ciągu kilku lat od chwili pierwszych reakcji w jej własnym organi­zmie, udało się chorej praktycznie zastosować swoje obserwacje. Opra­cowała pozycje wyjściowe, jak i wydawanie komend, jednocześnie wska­zywała na kierunek ruchu i nacisku. Od stosowania poszczególnych technik zmierzała konsekwentnie do opracowania całego systemu leczenia. Dopiero po ustaleniu pełnego modelu (wzoru) leczenia można mówić o systemie terapeutycznym.

 

Pani Brunkow przeszkoliła wiele osób w tym kierunku. Jest dla mnie radością – mówi Vaclav Vojta – że mogłem założyć towarzystwo pracujące metodą R. Brunkow. Część terapeutów z tego towarzystwa została wy­kształconych przez samą Roswitę Brunkow a metodą tą pracuje się w Niemczech już od 1976 roku.

Dziedziny zastosowania klinicznych doświadczeń R. Brunkow to spastyczny kręcz szyjny, choroba Parkinsona, dyskopatie, lumbago, nie­dowłady, porażenia, MPdz, mięśniobóle, nerwobóle, po zabiegach opera­cyjnych na kręgosłupie i stawach, skoliozy, etc.

Przez wiele lat stosowania technik metody R. Brunkow stwierdzono że nie ma żadnych przeciwwskazań, a przy tym jest metodą skuteczną i absolutnie bezpieczną.

Historia powstania metody Roswity Brunkow
Przewiń na górę
Skip to content