Masażyści i masaż w Polsce

Pierwsze wzmianki o kursach masażu leczniczego na terenie Polski pojawiają się w XIX wieku.

Naukowe pojęcie masażu leczniczego pojawia się dopiero pod koniec tego wieku za sprawą Prof. Izydora Zabłudowskiego, który kierując Zakładem Masażu Leczniczego, będąc równocześnie do 1906 r. wykładowcą Uniwersytetu w Berlinie, prowadził pierwsze kursy w Polsce.

Absolwentami tych kursów byli również niewidomi. Jednak nie można mówić, że odbywało się to w sposób systematyczny.

Regularne kształcenie niewidomych w kierunku masażu leczniczego rozpoczęło się dopiero z chwilą otwarcia w 1953 r. Ośrodka Szkolenia Zawodowego dla Niewidomych w Krakowie, gdzie na 10-miesięcznych kursach niewidomi zdobywali nowy zawód.

W latach 1953-1966 wyszkolono 403 masażystów, którzy znaleźli pracę w placówkach służby zdrowia.

Od 1967 roku rozpoczyna się 2 letni cykl kształcenia, a warunkiem przystąpienia do nauki jest ukończenie szkoły średniej. Medyczne Studium Masażu Leczniczego istnieje do dzisiaj, jednak obecnie przyjmowane na naukę są również osoby bez dysfunkcji wzroku.

W tym okresie na terenie Polski powstają inne szkoły kształcące niewidomych w zawodzie masażysty. Powstają one w Lublinie, Wrocławiu, Łodzi, Laskach i w Bydgoszczy.

Medyczne Studium Masażu w Bydgoszczy jest najmłodszą, ale obecnie największą i najbardziej liczącą się szkołą kształcącą niewidomych masażystów w Polsce. Jej mury od 1989 r. opuściło ok. 300 absolwentów, którzy znaleźli zatrudnienie w publicznej i niepublicznej służbie zdrowia. Część z nich otwiera również własne gabinety.

Nauka w Studium trwa 5 semestrów a program nauczania obejmuje: teorię masażu, anatomię z fizjologią, anatomię funkcjonalną, zagadnienia kliniczne (interna, neurologia, ortopedia), kinezyterapia, fizykoterapia, rehabilitacja ogólna i praktyka zawodowa. Obecnie w Polsce jest ok. 1200 czynnych zawodowo masażystów. Wielu z nich kontynuuje naukę na kierunkach pokrewnych (rehabilitacja i fizjoterapia) na wyższych uczelniach: Akademiach Wychowania Fizycznego i Akademiach Medycznych.

Nad ustawicznym doskonaleniem umiejętności zawodowych pracujących masażystów czuwa Zarząd Krajowy Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów Polskiego Związku Niewidomych. W tym celu organizuje kursy podyplomowe o szerokiej tematyce związanej z szeroko pojętą rehabilitacją. Głównymi kierunkami kształcenia podyplomowego są: terapia manualna(hiroterapia), akupresura, relaksacja poizometryczna, neuromobilizacja, prowadzone przez polskich i zagranicznych wykładowców – specjalistów danej dziedziny.

System kształcenia niewidomych w Polsce podlega ciągłym zmianom wynikającym z potrzeb rynkowych, trendów w medycynie, jak również ze stałego podnoszenia poziomu nauczania.

Masażyści i masaż w Polsce
Przewiń na górę
Skip to content