Masażyci w Unii Europejskiej i UK

Masażyści w Wielkiej Brytanii

ODPOWIEDZ Z WIELKIEJ BRYTANII

Dziękuję serdecznie za Państwa list. Miło mi poinformować Państwa, że skontaktowałem się z Zespołem
Doradczym Fizjoterapeutów przy Królewskim Instytucie Niewidomych. Uważają oni, że Państwa sprawa
jest związana zdecydowanie z kwestią zatrudnienia i jako taka powinna być rozpatrywana. W związku z
tym wszystkie pytania w tej sprawie powinny być skierowane do odpowiedniego urzędnika w organizacji
odpowiedzialnej za rejestrację zatrudnionych. Osoby starające się o zatrudnienie w Wielkiej Brytanii
powinny skontaktować się Wydziałem do Spraw Zatrudnienia Obcokrajowców w Wydziale Zdrowia (Health
Professions Centre – HPC) oraz ze Stowarzyszeniem Zawodowym Fizjoterapeutów (Chartered Society of
Physiotherapy) – adresy poniżej. Zarejestrowanie się w HPC, który wyda odpowiednią licencję
potrzebną do wykonywania zawodu, jest absolutnie obowiązkowe dla wszystkich pracujących w sektorze
zdrowia. Brak licencji wiąże się z niemożliwością podjęcia pracy.
Dla wszystkich osób starających się o pracę ważne jest ustalenie, czy będą musiały podnieść swoje
kwalifikacje i umiejętności w celu uzyskania licencji zawodowej. Będzie to uzależnione od zbieżności
i rozbieżności w systemach kształcenia oraz indywidualnej znajomości języka angielskiego w mowie i
piśmie. Rodzaj i staż pracy klinicznej również będzie brany pod uwagę. Dalsze informacje można
uzyskać pod następującymi adresami:

Liz Carrington
International Officer
Chartered Society of Physiotherapy
14 Bedford Row
London WC1R 4ED
tel +44 (0) 7306 6666
Website: www.csp.org.uk

Health Professions Council
Park House
184 Kennington Park Road
London SE11 4 BU
tel: +44 (0) 20 7582 0866
Website: www.hpc-uk.org

Nie ma żadnej różnicy w zatrudnieniu osób pełno- i niepełnosprawnych.
Nie posiadamy informacji odnośnie masażu.

 

Masażyœci w Niemczech

Drodzy koledzy,

Dziękuję bardzo za Wasze zainteresowanie dotyczące pozycji masażystów i fizjoterapeutów w Niemczech. W związku z bardzo dużym bezrobociem w tym sektorze nie jest ona dobra. Redukcja kosztów i reformy społeczne doprowadziły do zmniejszenia etatów w Służbie Zdrowia.

W Niemczech niewidomi i niedowidzący mogą być szkoleni na masażystów i fizjoterapeutów. Szkolenie to można odbyć w dwóch kierunkach:

1.MASAŻ – szkolenie trwa 2 lata. Po nim następuje 6-miesięczna praktyka w szpitalu lub ośœrodku rehabilitacyjnym. Kandydaci muszą mieć ukończone 16 lat i zakończoną edukację na poziomie szkoły œśredniej oraz odbyty jednoroczny kurs zawodowy. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym i przyznaniem tytułu masażysty.

2. FIZJOTERAPIA – nauka trwa 36 miesięcy i składa się z praktyk w szpitalu lub w centrum rehabilitacyjnym . Kandydaci muszą mieć ukończonš edukację na poziomie szkoły œredniej lub wyższej. Szkolenie kończy egzamin państwowy oraz przyznanie tytułu fizjoterapeuty.

Szkoła EDS nie jest specjalistycznym centrum. Uczniowie tej szkoły są zarówno widzący jak i niewidzący. Od osób niewidzących szukających pracy nie wymagane są żadne specjalne umiejętnośœci. Jednakże zdecydowanie trudniej będzie im tę pracę znaleŸć. Z prawnego punktu widzenia żaden niewidzący kandydat nie może być odrzucony z przyczyny swojego kalectwa. Trudno jest to jednak udowodnić.

Mam nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa użyteczne.

Z najlepszymi życzeniami

Hans Kaltwasser

Pełnomocnik do spraw międzynarodowych

Deutscher Blinden – und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV)

Rungestr 19

10179 Berlin

Tel: (030) 285387-12 Fax: (030) 28 53 87-20

Email: h.kaltwasser@dbsv.org

www.dbsv.org

Masażyci w Unii Europejskiej
Przewiń na górę
Skip to content